Co to jest numerologia?

Numerologia zajmuje się prognozowaniem z liczb. Jej przedmiotem mogą być nie tylko liczby, ale także nazwy własne. Aby stało się to możliwe, litery alfabetu zostają ponumerowane i zsumowane. Zapisywane są one w kolumnie słupkowej; wartość liter zapisanych alfabetem łacińskim jest taka sama. Oznacza, że ich wartość nie ulega zmianie w żadnym z krajów, w którym używany jest alfabet łaciński. Ale już w krajach, którego mieszkańcy go nie używają wartość liter może być inna. Numerologia nie jest matematyką. Zdaniem numerologów losy poszczególnych ludzi i całego Wszechświata zostały zapisane w pojedynczych liczbach i kombinacjach liczb.

Kilka zdań o historii numerologi

Jej korzenie sięgają czasów przed narodzinami Chrystusa. Symbolika liczb była wykorzystywana już w XI wieku przed naszą erą przez egipskich i babilońskich kapłanów. Jak bardzo istotna jest numerologia dowiódł jednak dopiero grecki filozof i matematyk, Pitagoras. Swoją wiedzę na temat liczb poszerzył w czasie podróży do Babilonii. To właśnie on, jako pierwszy odkrył, że pozwalają one wszystko dokładnie wszystko zmierzyć, ale także zinterpretować obecne wydarzenia, jak również przewidzieć te, które będą miały miejsce w przyszłości.

Duży wpływ na rozwój numerologi wywarła żydowska Kabała. Ona także uważa, że każdej literze alfabetu hebrajskiego odpowiada wartość liczbowa. Znajomość liczbowej wartości litery pozwalała obliczyć, jaka jest wartość liczbowa całego wyrazu. Metoda ta została nazwana gematrią.
Aż do wieku XIX numerologia pozostawała w zapomnieniu. Powrócono do niej za sprawą Wiliama Johna Wernera, bardziej znanego jako Cheiro. Jednak za matkę współczesnej numerologii powszechnie uważa się Sarah J. Dennis.

Kilka słów o wibracji liczb

Zdaniem numerologów każdej liczbie przypisane zostało pewne znaczenie. Data urodzenia ma znaczenie największe. Liczby z daty urodzenia można zapisywać na dwa sposoby. W obu dodaje się je dotąd, aż otrzyma się jedną cyfrę w zakresie od 1 do 9. Po zakończeniu sumowania otrzymujemy dla danej osoby jej liczbę urodzenia.
Wielu numerologów sięga także do tradycji hebrajskiej Kabały. Wtedy na cyfry zamieniane są litery alfabetu również z zakresu od 1 do 9. Cyfry te powtarzane są aż do ostatniej litery alfabetu, czyli Z.

Zdaniem numerologów, to liczba urodzenia decyduje o ty, jakie dana osoba ma cechy charakteru.

Każdej osobie można przypisać kilka cyfr. Na nasze życie wpływa więc nie tylko liczba urodzenia, ale także szereg jeszcze innych. To dlatego osoby, które urodziły się tego samego dnia, w tym samym roku mogą się bardzo od siebie różnić. Jednak mimo wszystko najważniejszą cyfrą jest ta, która odpowiada naszej dacie urodzenia. To dlatego liczbie tej nadano nazwę Droga Życia.

O numerologi partnerskiej

Coraz częściej numerologia służy jako narzędzie do poszukiwania swojej drugiej „połówki”. Wiele osób decyduje się na poszukiwanie partnera wykorzystując do tego numerologię. Dzięki temu mają one szansę na znalezienie osoby, z którą zbudują udany, trwający wiele lat, związek. Dzięki numerologi można zyskać wiedzę nie tylko o sobie samym, ale także o drugiej osobie, którą obdarzamy swoim uczuciem. Nie wszystkie liczby urodzenia będą do siebie pasować, niektóre będą ze sobą całkowicie niezgodne. Trudno więc będzie stworzyć udany związek, jeżeli nasze liczby urodzenia będą się ze sobą mocno „kłócić”. Na udany związek mogą liczyć osoby, których liczbą urodzenia jest 1 i 5. Idealny związek stworzą także ci z liczbą urodzenia 2 i 2, 2 i 4, 2 i 6. Trochę trudniej będzie zbudować udany związek osobom, których liczbami urodzenia są 1 i 6. Nie oznacza to jednak, że osoby te nie mają żadnych szans na stworzenie idealnego związku. Będą jednak musiały nad jego trwałością trochę popracować.

Korzenie numerologi tkwią w czasach starożytnych. Ale także dla współczesnego człowieka jest ona niezwykle ważna. Pozwala nam odkryć samego siebie, ale także lepiej poznać innych. Magii liczb ulegamy wszyscy.

Pomogłam już wielu osobom

Oto niektóre z nich

"Miała Pani całkowitą racje, problemy z pieniędzmi przeminęły i warto było skupić się na pracy, bo dostałam awans tak jak Pani mówiła!!" Paulina lat 36
"Nie wierzyłam w wróżby aż do teraz, to niesamowite, że z kart można wyczytać tak wielu ważnych rzeczy... Dziękuje za wszystko."Agnieszka lat 46
"Na początku miałam wątpliwości w to co Pani mówi... a wszystko się sprawdziło! Dziękuję Pani, że uratowała Pani mój związek, jestem teraz najszczęśliwsza pod słońcem!"Janina lat 52
"Pierwszy raz odwiedziłam ten portal, skorzystałam i nie żałuje, na pewno wrócę..."Joanna lat 37